joomla visitor

Senaste

 

Svar till ”RD sa nej till skattehöjning”

Olika namn på personalflykt
Som vanligt håller inte Karin Näsmark reda på sanning
och fakta. Hon försöker samla billiga poäng till Social-
demokraterna i Strömsund. Rättvis Demokrati tillsammans
med M,C och SD röstade emot en skattehöjning.
Socialdemokraterna redovisade ett ovanligt stort
överskott i budget,  dessutom föreslog Alliansen en
egen budget som var i balans där satsningar på vård,
omsorg och skola fanns med. Att utmåla RD som
ansvarslösa det håller inte den här gången heller
 Vi har olika namn på att personalen flyr, men ett är då säkert: 
Strömsunds kommun är inte speciellt rädd om sin personal.
 
Att alla inte gillar kvällsarbete är nog sant.
Men behövdes det att gå till annan verksamhet?
Och sent skall syndaren vakna. Fint att cheferna ska få
utbildning, lite sent kan jag tycka. Det har signalerats gång
på gång att man går på knäna, inget har hänt.
Nu när allt fler säger upp sig, då vaknar du, Karin Näsmark, med flera.
Strömsund klättrar uppåt Anställning vi inte behöver

I näringslivets konjunkturbarometer har Strömsund
klättrat från 238 till 236 så det är inte något jättekliv

Läs mera här...

I ÖP onsdag 10 augusti får avgående kommun-chefen i
Strömsund breda ut sig. Enligt uppgift var man lättad i
Ragunda när han fick gå därifrån.

RD var mycket kritisk till att anställa densamme.

Go to top