joomla visitor
Partiet har firat 10 år

Denna bro ersatte den färjetrafik som funnits över sundet sedan 1600-talet.
Den invigdes den 27 september 1956 och den var då den första större moderna snedkabelbron i världen
Spännvidden är 182 m, och totallängden 332 m.

Bron

 


Så har vi det!


Vi bor i ett underbart land och i ett vackert landskap med fantastiska
möjligheter till ett rikt friluftsliv men som  åderlåtits på ar
betstillfällen,arbetskraft, kunskap och skatteintäkter. 

Detta för med sig att standarden för oss som vill bo kvar
har försämrats mera och fortare än nödvändigt. 
Med den styrning som kommunen haft har allt för mycket focus 
legat på att vara den perfekta kommunen utåt sett
den perfekta kommunen utåt sett medan 
man inte tagit hänsyn till de lokala aspekterna

              


Så vill vi ha det!

För att det skall vara möjligt att behålla standard och bekvämlighet,trots att vi blivit färre, krävs att befintliga medel inte slösas på hopplösa projekt och osannolika sammanslagningar som
bara kostat pengar.

Vi vill satsa mera på lokal nivå.
Med den storlek på 
kommun vi bor i finns det all anledning  
att vara rädd om
vår miljö och standard.

Istället för att satsa på projekt
utanför kommunen vill vi istället värna om vår egen kommun - hela kommunen. 

Cookies

Senaste

 

Strömsund klättrar uppåt

I näringslivets konjunkturbarometer klättrat Strömsund från 238 till 236 så det är inte något jättekliv

Läs mera här...

Avsaknad av empati
Ännu en gång visar Vänstern och Social-demokraterna sitt rätta ansikte. För några månader sedan gick man gemensamt ut med ekonomin på topp, 23  miljoner plus
Anställning vi inte behöver
I ÖP onsdag 10 augusti får avgående kommun-chefen i Strömsund breda ut sig.
Enligt uppgift var man lättad i Ragunda när han fick gå därifrån. RD var mycket kritisk till att anställa densamme.

 

 

Copyright©TimeReg Nordic
2015
 
Go to top