joomla visitor

 

 Partiet har bjudit in 
Professor 
Yngve Gustafsson

Professor Senior vid Institutionen för 
samhällsmedicin och rehabilitering

Avdelningschef Geriatrik*
*/Geriatrik = Läran om åldrandets 
sjukdomar och behandling
163176 yngve gustafson liten

ÖPPET MÖTE - FRI ENTRÉ

Minst 200 personer kom till våra möten i
Hoting och Strömsund för att lyssna på
intressant föreläsning av
Professor Yngve Gustafsson.
En intressant beskrivning hur en
åldrande kropp förändras
trollband alla besökarna.
Professor Gustafsson har tidigare
varit verksam läkare i Hoting. 


 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Denna bro ersatte den färjetrafik som funnits över sundet sedan 1600-talet.
Den invigdes den 27 september 1956 och den var då den första större moderna snedkabelbron i världen
Spännvidden är 182 m, och totallängden 332 m.

Bron

 


Så har vi det!


Vi bor i ett underbart land och i ett vackert landskap med fantastiska
möjligheter till ett rikt friluftsliv men som  åderlåtits på ar
betstillfällen,arbetskraft, kunskap och skatteintäkter. 

Detta för med sig att standarden för oss som vill bo kvar
har försämrats mera och fortare än nödvändigt. 
Med den styrning som kommunen haft har allt för mycket focus 
legat på att vara den perfekta kommunen utåt sett
den perfekta kommunen utåt sett medan 
man inte tagit hänsyn till de lokala aspekterna

              


Så vill vi ha det!

För att det skall vara möjligt att behålla standard och bekvämlighet,trots att vi blivit färre, krävs att befintliga medel inte slösas på hopplösa projekt och osannolika sammanslagningar som
bara kostat pengar.

Vi vill satsa mera på lokal nivå.
Med den storlek på 
kommun vi bor i finns det all anledning  
att vara rädd om
vår miljö och standard.

Istället för att satsa på projekt
utanför kommunen vill vi istället värna om vår egen kommun - hela kommunen. 

                                                                                                                                             

Cookies

Senaste

 

Svar till ”RD sa nej till skattehöjning”

Olika namn på personalflykt
Som vanligt håller inte Karin Näsmark reda på sanning
och fakta. Hon försöker samla billiga poäng till Social-
demokraterna i Strömsund. Rättvis Demokrati tillsammans
med M,C och SD röstade emot en skattehöjning.
Socialdemokraterna redovisade ett ovanligt stort
överskott i budget,  dessutom föreslog Alliansen en
egen budget som var i balans där satsningar på vård,
omsorg och skola fanns med. Att utmåla RD som
ansvarslösa det håller inte den här gången heller
 Vi har olika namn på att personalen flyr, men ett är då säkert: 
Strömsunds kommun är inte speciellt rädd om sin personal.
 
Att alla inte gillar kvällsarbete är nog sant.
Men behövdes det att gå till annan verksamhet?
Och sent skall syndaren vakna. Fint att cheferna ska få
utbildning, lite sent kan jag tycka. Det har signalerats gång
på gång att man går på knäna, inget har hänt.
Nu när allt fler säger upp sig, då vaknar du, Karin Näsmark, med flera.
Strömsund klättrar uppåt Anställning vi inte behöver

I näringslivets konjunkturbarometer har Strömsund
klättrat från 238 till 236 så det är inte något jättekliv

Läs mera här...

I ÖP onsdag 10 augusti får avgående kommun-chefen i
Strömsund breda ut sig. Enligt uppgift var man lättad i
Ragunda när han fick gå därifrån.

RD var mycket kritisk till att anställa densamme.

 

 

Copyright©TimeReg Nordic
2015
 
Go to top