joomla visitor

Motivering:
Många äldre saknar anhöriga som kan föra deras talan i högre instanser.
Därför anser RD att en Äldreombudsman skall tillsättas

 

Åtgärd:
Äldreombudsman tillsätts snarast möjligt.

I ÖP onsdag 10 augusti får avgående kommunchefen i Strömsund breda ut sig. Enligt uppgift var man lättad i Ragunda när han fick gå därifrån. RD var mycket kritisk till att anställa densamme. Andersson har haft en delegation som vida överstiger vad som är brukligt. En alldeles för hög lön samt skattat och varit skriven i annan kommun. Många av de arbetsuppgifter som legat under hans ansvar har haltat. För att nämna några, personalansvar har utmynnat i hot och trakasserier, skolbråket är ett exempel, felaktiga uppsägningar, avsaknad av kompetens vad gäller bredbandsutbyggnad som resulterade i fem år där det inte hände särskilt mycket. Det slutade med att man anställde en bredbandssamordnare ur familjen.
Man tillät Andersson sitta längst bak vid kommunfullmäktige med en dator där han registrerade alla som gick upp i talarstolen, förmodligen alla icke socialdemokrater. Han gjorde om kommunalkontoret till ett Kumla i miniatyr med kodlås till kommunalråd och tjänstemän samt fiket. Han gick bakom ryggen på både kommunalråd och kommunstyrelsen och beviljade en fallskärm på en och en halv miljon till personalchefen som skattebetalarna fick stå för. Vi från RD krävde när detta uppdagades ett avskedande men civilkuraget hos de fyras gäng (kommunalråden + LO) saknades.

 

Göran Edman

Motivering:
Kommunen bör omarbeta strategin för att hjälpa till att skapa arbetstillfällen och renodla verksamheten till ett fåtal aktörer som visar omedelbara resultat
.

 

Åtgärd:
Nya riktlinjer för att skapa sysselsättning samt bidra till ökad inflyttning.

Motivering:
Man har under mandatperioden kontrakterat ett stort antal rektorer och förvaltningschefer vilket resulterar i onödigt höga kostnader för skattebetalarna

 

Åtgärd:
Provtjänstgöring 6 månader skall tillämpas varpå ev. tillsvidareanställning införs som medför stora besparingar

Motivering:
Avgiften för hantering av hushållssoporsänks.      
Fritidshus
undantas helt från avgifter.

 

Åtgärd:
Minskade kostnader för administration och hantering efter omorganisation.

Cookies

 

 

Copyright©TimeReg Nordic
2015
 
Go to top