joomla visitor

 

Ordförande


Vice  Ordförande
                                  

Sekreterare

GÃran Göran Edman

 

   

 

 

 Vakant

Tony Tony Olofsson
Ledamöter
images Claes Göran Sundqvist  Håkan Engström Håkan Engström  images Anders Brynteson
images Mona Bjurström DSCN1933 Mats Almer Hans Hans Blom
677265 366 250 kopiera 2 Karl Ivar Pettersson  images Kristina Andersson images   Siv Johansson
images Annika Sjödin images Christer Birgersson images  Bertil Blom
Valberedning
Kenneth Kenneth Sjödin Björn Lundin Björn Lundin images  Ronald Ragnvaldsson

Som vanligt håller inte Karin Näsmark reda på sanning och fakta. Hon försöker samla billiga poäng till Socialdemokraterna i Strömsund. Rättvis Demokrati tillsammans med M,C och SD röstade emot en skattehöjning. Socialdemokraterna redovisade ett ovanligt stort överskott i budget,  dessutom föreslog Alliansen en egen budget som var i balans där satsningar på vård, omsorg och skola fanns med. Att utmåla RD som ansvarslösa det håller inte den här gången heller. Under tid har den kommit fram klagomål både från personal och anhöriga inom vården, enkäter i all ära så vågar de äldre inte svara sanningsenligt i den form den presenteras.

Under Karin Näsmark ´s ledning av Socialnämnden så har minus i budget varit mer regel än undantag, som mest c:a 14 miljoner minus, den första prognosen i år visar även den minus.

Redogör hur många fler anställningar som skapats inom vård och omsorg under 2015-2016.
Enligt Socialdemokraternas beräkning skulle skattehöjningen dra in 10 miljoner, ännu har inget redovisats.

Påståendet att budgeten 2017 skulle höjas med 13 miljoner ej heller har några effekter av detta synts till.

Bemanningsenheten som Du nämner håller ej måttet ute i verksamheterna enligt säkra källor. Du uppger även att 12 personer slutat, andra uppgifter visar att 15 undersköterskor slutat och övergått till städ. Detta är signaler som bör tas på största allvar. Eftersom styrningen över socialnämnd och budget inte fungerar tillfredsställande bör Du ta in kompetens som hjälper Dig att rätta till alla fel.

Göran Edman

Varför finns Rättvis Demokrati?
Våra politiker har försatt oss kommuninnevånare
i en ytterligare försämrad situation.

Pengarna har använts till hopplösa projekt såsom resor
till Irkutsk och Bryssel (?), till konsulter och chefslöner

på bekostnad av bristande underhåll och försämrad
service och trygghet för såväl yngre som äldre.
Vill Du ändra på det - Rösta på RD
GÃran

Cookies

 

 

Copyright©TimeReg Nordic
2015
 
Go to top