joomla visitor

Motivering:
När det gäller äldre som vill bo kvar i sina hem, vill vi
kunna erbjuda extra hjälp med praktiska tjänster när så behövs.
En
så kallad ”Fixar-Nisse” (byvaktmästare) är ett bra komplement till hemtjänsten.
De äldre och behövande skulle få
större trygghet och förbättrad livskvalitet i sin hemmiljö
.

 

Åtgärd:
Sänkta avgifter för ,matleverans, snöskottning, subventionerad fotvård, m.m.
Många av våra pensionärer har en
begränsad pension

Motivering:
Skolan är en av samhällets viktigaste verksamheter!

Vi måste därför alltid vara mycket uppmärksamma så vi uppfattar möjligheter och problem när de dyker upp. Elever skall kunna känna trygghet och glädje på sin studieplats .

 

Åtgärd:
Barn- Kultur och Utbildningsnämndens ledning måste stärkas.
Ledarskap
och arbete i skolan ska ske i enlighet med den nya organisationsplanen och de viktiga nationella och lokala målen.
Genom
att uppfylla dessa mål säkrar vi elevers behov. Vi åstadkommer också en lugn och stimulerande arbetsplats för anställda inom verksamheten. Gymnasieskolan ska finnas inom Barn– Kultur och Utbildningsnämndens område.

 

 Partiet har bjudit in 
Professor 
Yngve Gustafsson

Professor Senior vid Institutionen för 
samhällsmedicin och rehabilitering

Avdelningschef Geriatrik*
*/Geriatrik = Läran om åldrandets 
sjukdomar och behandling
163176 yngve gustafson liten

ÖPPET MÖTE - FRI ENTRÉ

Minst 200 personer kom till våra möten i
Hoting och Strömsund för att lyssna på
intressant föreläsning av
Professor Yngve Gustafsson.
En intressant beskrivning hur en
åldrande kropp förändras
trollband alla besökarna.
Professor Gustafsson har tidigare
varit verksam läkare i Hoting. 


 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Denna bro ersatte den färjetrafik som funnits över sundet sedan 1600-talet.
Den invigdes den 27 september 1956 och den var då den första större moderna snedkabelbron i världen
Spännvidden är 182 m, och totallängden 332 m.

Bron

 


Så har vi det!


Vi bor i ett underbart land och i ett vackert landskap med fantastiska
möjligheter till ett rikt friluftsliv men som  åderlåtits på ar
betstillfällen,arbetskraft, kunskap och skatteintäkter. 

Detta för med sig att standarden för oss som vill bo kvar
har försämrats mera och fortare än nödvändigt. 
Med den styrning som kommunen haft har allt för mycket focus 
legat på att vara den perfekta kommunen utåt sett
den perfekta kommunen utåt sett medan 
man inte tagit hänsyn till de lokala aspekterna

              


Så vill vi ha det!

För att det skall vara möjligt att behålla standard och bekvämlighet,trots att vi blivit färre, krävs att befintliga medel inte slösas på hopplösa projekt och osannolika sammanslagningar som
bara kostat pengar.

Vi vill satsa mera på lokal nivå.
Med den storlek på 
kommun vi bor i finns det all anledning  
att vara rädd om
vår miljö och standard.

Istället för att satsa på projekt
utanför kommunen vill vi istället värna om vår egen kommun - hela kommunen. 

                                                                                                                                             

Motivering:
Barn och ungdomars psykiska ohälsa ökar ständigt.
Skolan behöver därför professionell kompetens för att minska ohälsotalet.

 

Åtgärd:
Skolpsykolog anställs snarast.

Motivering:
Strömsunds kommun har tagit emot flera invandrare än andra jämförbara orter.
Så länge det inte finns utkomstmöjligheter för alla bör vi inte heller ta emot flera.

Åtgärd:
Ta hand om de som redan finns här och som vill anpassa sig i vårt samhälle och ge dem möjlighet att utvecklas i rätt riktning.

Cookies

 

 

Copyright©TimeReg Nordic
2015
 
Go to top