joomla visitor

Motivering:
Avgiften för hantering av hushållssoporsänks.      
Fritidshus
undantas helt från avgifter.

 

Åtgärd:
Minskade kostnader för administration och hantering efter omorganisation.

Cookies

 

 

Copyright©TimeReg Nordic
2015
 
Go to top