Motivering:
Avgiften för hantering av hushållssoporsänks.      
Fritidshus
undantas helt från avgifter.

 

Åtgärd:
Minskade kostnader för administration och hantering efter omorganisation.