Motivering:
Både vårdtagare och vårdgivare är betjänta av ökad trygghet mellan parterna.

 

Åtgärd:
Personer som känner behov av trygghetslarm skall   kostnadsfritt få tillgång till larmjourtjänst.