joomla visitor

Motivering:
Barn och ungdomars psykiska ohälsa ökar ständigt.
Skolan behöver därför professionell kompetens för att minska ohälsotalet.

 

Åtgärd:
Skolpsykolog anställs snarast.

Cookies

 

 

Copyright©TimeReg Nordic
2015
 
Go to top