joomla visitor

Motivering:
grund av egen låg kompetens anlitas konsulter för ansenliga belopp.

 

Åtgärd:
Avdelningsansvarigas behörighet och kompetens måste vara anpassad för arbetsuppgifterna

Cookies

 

 

Copyright©TimeReg Nordic
2015
 
Go to top