joomla visitor

Motivering:
Kommunens ekonomi kräver besparingar och nuvarande verksamhet är både dyrbar och
ineffektiv vilket missgynnat kultur, fritidsaktiviteter och turism.

 

Åtgärd:
Lägg
ner fritidskontoret, arrendera ut camping och bad och lägg turistkontor vid hembygdsgården.

Cookies

 

 

Copyright©TimeReg Nordic
2015
 
Go to top