joomla visitor

Motivering:
Skolan är en av samhällets viktigaste verksamheter!

Vi måste därför alltid vara mycket uppmärksamma så vi uppfattar möjligheter och problem när de dyker upp. Elever skall kunna känna trygghet och glädje på sin studieplats .

 

Åtgärd:
Barn- Kultur och Utbildningsnämndens ledning måste stärkas.
Ledarskap
och arbete i skolan ska ske i enlighet med den nya organisationsplanen och de viktiga nationella och lokala målen.
Genom
att uppfylla dessa mål säkrar vi elevers behov. Vi åstadkommer också en lugn och stimulerande arbetsplats för anställda inom verksamheten. Gymnasieskolan ska finnas inom Barn– Kultur och Utbildningsnämndens område.

Cookies

 

 

Copyright©TimeReg Nordic
2015
 
Go to top