joomla visitor

Motivering:
Bättre service och trygghet skall gälla för alla i Kommunen.
Allmänheten skall på ett enklare sätt kunna ta del av kommunens tjänster på ort och ställe

 

Åtgärd:
Vi tror på samarbete. Det stärker och ökar möjligheter att   realisera visioner och förslag, som bidrar till att öka framtidstron i en glesbygdskommun
som Strömsund

Cookies

 

 

Copyright©TimeReg Nordic
2015
 
Go to top