joomla visitor

Motivering:
Vård och omsorg skall ges större ekonomiska ramar för att bättre vård och fritid skall kunna erbjudas våra äldre.


Åtgärd:
Bemötandet av vårdtagare och anhöriga måste förbättras .
Alla
har rätt att uppleva värdighet och trygghet hela livet

Cookies

 

 

Copyright©TimeReg Nordic
2015
 
Go to top