joomla visitor

Motivering:
Vi vet att det finns äldre som far illa och inte känner den
trygghet och förståelse de har rätt till. Att äldre inte kan få en vårdplats nära anhöriga anser vi strider mot alla etiska och moraliska värderingar.
Kommunen måste ta sitt ansvar och se till att bostäder
finns tillgängliga för de som vill flytta in till tätorterna

Åtgärd:
Vårdtagares och anhörigas önskemål ska tillgodoses så långt det är möjligt.
Att
bo tillsammans hela livet är en självklarhet.

Cookies

 

 

Copyright©TimeReg Nordic
2015
 
Go to top