joomla visitor

Motivering:
Kommunen är inblandad i alldeles för många projekt som upptar arbetstid och kostar pengar utan att ge mätbara resultat.

 

Åtgärd:
Avsluta alla projekt som inte bidrar till arbeten eller på annat sätt ger en synbar utveckling och/eller befolkningsökning.

Cookies

 

 

Copyright©TimeReg Nordic
2015
 
Go to top