joomla visitor
 

Motivering: 
Styrelse och Ledning för SUAB har misslyckats med att stärka samarbetet och utvecklingen av näringslivet, samt att minska arbetslösheten - inte minst för våra unga.
Styrelsen och ledningens brist på kompetens inom företagandet har medfört att verksamheten varit starkt beroende av konsulter och rådgivare som av resultatet att döma hellre sett till den egna ekonomin än kommunens näringslivsutveckling  medfört att verksamheten varit starkt beroende av konsulter och rådgivare som av resultatet att döma hellre sett till den egna ekonomin än kommunens näringslivsutveckling 

Åtgärd:
SUAB avvecklas och verksamheten flyttas till Framtids– och Utvecklingsförvaltningen som underställs Kommunstyrelsen. 
Då lyfts näringslivets frågor fram för att bli huvudfrågor även för 
politikerna.
Den operativa delen av näringslivsfrågorna handhas av 
Kommunstyrelsen 

 

Cookies

 

 

Copyright©TimeReg Nordic
2015
 
Go to top