joomla visitor

Motivering:
Styrelse och Ledning för SUAB har misslyckats med att stärka samarbetet och utvecklingen av näringslivet, samt att minska arbetslösheten - inte minst för våra unga.
Styrelsen och ledningens
brist på kompetens inom företagandet har medfört att verksamheten varit starkt beroende av konsulter och rådgivare som av resultatet att döma hellre sett till den egna ekonomin än kommunens näringslivsutveckling  medfört att verksamheten varit starkt beroende av konsulter och rådgivare som av resultatet att döma hellre sett till den egna ekonomin än kommunens näringslivsutveckling 

 

Åtgärd:
SUAB avvecklas och verksamheten
flyttas till Framtids– och Utvecklingsförvaltningen som underställs
Kommunstyrelsen.  Då lyfts näringslivets frågor fram för att bli huvudfrågor även för
politikerna. Den operativa delen av näringslivsfrågorna handhas av
Kommunstyrelsen
 

Cookies

 

 

Copyright©TimeReg Nordic
2015
 
Go to top