joomla visitor

Motivering:
Många äldre saknar anhöriga som kan föra deras talan i högre instanser.
Därför anser RD att en Äldreombudsman skall tillsättas

 

Åtgärd:
Äldreombudsman tillsätts snarast möjligt.

Cookies

 

 

Copyright©TimeReg Nordic
2015
 
Go to top