joomla visitor

Motivering:
Strömsunds
kommun har mindre än 12 000 invånare.
Trots
detta är administrationen fortfarande för stor.

 

Åtgärd:
Rättvis Demokrati kommer att arbeta för att ta fram en plan för omorganisation
Varför finns Rättvis Demokrati?
Våra politiker har försatt oss kommuninnevånare
i en ytterligare försämrad situation.

Pengarna har använts till hopplösa projekt såsom resor
till Irkutsk och Bryssel (?), till konsulter och chefslöner

på bekostnad av bristande underhåll och försämrad
service och trygghet för såväl yngre som äldre.
Vill Du ändra på det - Rösta på RD
GÃran

 

 Partiet har bjudit in 
Professor 
Yngve Gustafsson

Professor Senior vid Institutionen för 
samhällsmedicin och rehabilitering

Avdelningschef Geriatrik*
*/Geriatrik = Läran om åldrandets 
sjukdomar och behandling
163176 yngve gustafson liten

ÖPPET MÖTE - FRI ENTRÉ

Minst 200 personer kom till våra möten i
Hoting och Strömsund för att lyssna på
intressant föreläsning av
Professor Yngve Gustafsson.
En intressant beskrivning hur en
åldrande kropp förändras
trollband alla besökarna.
Professor Gustafsson har tidigare
varit verksam läkare i Hoting. 


 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Denna bro ersatte den färjetrafik som funnits över sundet sedan 1600-talet.
Den invigdes den 27 september 1956 och den var då den första större moderna snedkabelbron i världen
Spännvidden är 182 m, och totallängden 332 m.

Bron

 


Så har vi det!


Vi bor i ett underbart land och i ett vackert landskap med fantastiska
möjligheter till ett rikt friluftsliv men som  åderlåtits på ar
betstillfällen,arbetskraft, kunskap och skatteintäkter. 

Detta för med sig att standarden för oss som vill bo kvar
har försämrats mera och fortare än nödvändigt. 
Med den styrning som kommunen haft har allt för mycket focus 
legat på att vara den perfekta kommunen utåt sett
den perfekta kommunen utåt sett medan 
man inte tagit hänsyn till de lokala aspekterna

              


Så vill vi ha det!

För att det skall vara möjligt att behålla standard och bekvämlighet,trots att vi blivit färre, krävs att befintliga medel inte slösas på hopplösa projekt och osannolika sammanslagningar som
bara kostat pengar.

Vi vill satsa mera på lokal nivå.
Med den storlek på 
kommun vi bor i finns det all anledning  
att vara rädd om
vår miljö och standard.

Istället för att satsa på projekt
utanför kommunen vill vi istället värna om vår egen kommun - hela kommunen. 

                                                                                                                                             

 

Ordförande


Vice  Ordförande
                                  

Sekreterare

GÃran Göran Edman

 

   

 

 

 Vakant

Tony Tony Olofsson
Ledamöter
images Claes Göran Sundqvist  Håkan Engström Håkan Engström  images Anders Brynteson
images Mona Bjurström DSCN1933 Mats Almer Hans Hans Blom
677265 366 250 kopiera 2 Karl Ivar Pettersson  images Kristina Andersson images   Siv Johansson
images Annika Sjödin images Christer Birgersson images  Bertil Blom
Valberedning
Kenneth Kenneth Sjödin Björn Lundin Björn Lundin images  Ronald Ragnvaldsson

Cookies

 

 

Copyright©TimeReg Nordic
2015
 
Go to top