joomla visitor

Motivering:
När det gäller äldre som vill bo kvar i sina hem, vill vi
kunna erbjuda extra hjälp med praktiska tjänster när så behövs.
En
så kallad ”Fixar-Nisse” (byvaktmästare) är ett bra komplement till hemtjänsten.
De äldre och behövande skulle få
större trygghet och förbättrad livskvalitet i sin hemmiljö
.

 

Åtgärd:
Sänkta avgifter för ,matleverans, snöskottning, subventionerad fotvård, m.m.
Många av våra pensionärer har en
begränsad pension

Motivering:
Både vårdtagare och vårdgivare är betjänta av ökad trygghet mellan parterna.

 

Åtgärd:
Personer som känner behov av trygghetslarm skall   kostnadsfritt få tillgång till larmjourtjänst.

Motivering:
Vi vet att det finns äldre som far illa och inte känner den
trygghet och förståelse de har rätt till. Att äldre inte kan få en vårdplats nära anhöriga anser vi strider mot alla etiska och moraliska värderingar.
Kommunen måste ta sitt ansvar och se till att bostäder
finns tillgängliga för de som vill flytta in till tätorterna

Åtgärd:
Vårdtagares och anhörigas önskemål ska tillgodoses så långt det är möjligt.
Att
bo tillsammans hela livet är en självklarhet.

Motivering:
Kommunen är inblandad i alldeles för många projekt som upptar arbetstid och kostar pengar utan att ge mätbara resultat.

 

Åtgärd:
Avsluta alla projekt som inte bidrar till arbeten eller på annat sätt ger en synbar utveckling och/eller befolkningsökning.

 

Motivering:
Andelen äldre ökar varje år och vi måste därför prioritera vårdpersonalen genom att tillföra personella och ekonomiska resurser som motsvarar kommande vårdbehov.
Vi tillåter inte att personalen skall arbeta under orimliga förhållanden som leder till att många känner missnöje och mår dåligt på grund av arbetet.

Åtgärd:
Den
praktiska verksamheten måste prioriteras.
Flera händer
i vården och färre på kontoret.

Cookies

 

 

Copyright©TimeReg Nordic
2015
 
Go to top