joomla visitor

Motivering:
Vård och omsorg skall ges större ekonomiska ramar för att bättre vård och fritid skall kunna erbjudas våra äldre.


Åtgärd:
Bemötandet av vårdtagare och anhöriga måste förbättras .
Alla
har rätt att uppleva värdighet och trygghet hela livet

Motivering:
Man har under mandatperioden kontrakterat ett stort antal rektorer och förvaltningschefer vilket resulterar i onödigt höga kostnader för skattebetalarna

 

Åtgärd:
Provtjänstgöring 6 månader skall tillämpas varpå ev. tillsvidareanställning införs som medför stora besparingar

Motivering:
Bättre service och trygghet skall gälla för alla i Kommunen.
Allmänheten skall på ett enklare sätt kunna ta del av kommunens tjänster på ort och ställe

 

Åtgärd:
Vi tror på samarbete. Det stärker och ökar möjligheter att   realisera visioner och förslag, som bidrar till att öka framtidstron i en glesbygdskommun
som Strömsund

Motivering:
Kommunen bör omarbeta strategin för att hjälpa till att skapa arbetstillfällen och renodla verksamheten till ett fåtal aktörer som visar omedelbara resultat
.

 

Åtgärd:
Nya riktlinjer för att skapa sysselsättning samt bidra till ökad inflyttning.

Motivering:
Skolan är en av samhällets viktigaste verksamheter!

Vi måste därför alltid vara mycket uppmärksamma så vi uppfattar möjligheter och problem när de dyker upp. Elever skall kunna känna trygghet och glädje på sin studieplats .

 

Åtgärd:
Barn- Kultur och Utbildningsnämndens ledning måste stärkas.
Ledarskap
och arbete i skolan ska ske i enlighet med den nya organisationsplanen och de viktiga nationella och lokala målen.
Genom
att uppfylla dessa mål säkrar vi elevers behov. Vi åstadkommer också en lugn och stimulerande arbetsplats för anställda inom verksamheten. Gymnasieskolan ska finnas inom Barn– Kultur och Utbildningsnämndens område.

Cookies

 

 

Copyright©TimeReg Nordic
2015
 
Go to top