joomla visitor

Motivering:
Aktiviteter
för ungdomar måste prioriteras för att de skall finna intresse stanna kvar i kommunen.

 

Åtgärd
I samarbete med med skola och vårdarbete skall lösningar för detta ligga högt i prioritet.

Motivering:
Kommunens ekonomi kräver besparingar och nuvarande verksamhet är både dyrbar och
ineffektiv vilket missgynnat kultur, fritidsaktiviteter och turism.

 

Åtgärd:
Lägg
ner fritidskontoret, arrendera ut camping och bad och lägg turistkontor vid hembygdsgården.

Motivering:
Barn och ungdomars psykiska ohälsa ökar ständigt.
Skolan behöver därför professionell kompetens för att minska ohälsotalet.

 

Åtgärd:
Skolpsykolog anställs snarast.

Motivering:
grund av egen låg kompetens anlitas konsulter för ansenliga belopp.

 

Åtgärd:
Avdelningsansvarigas behörighet och kompetens måste vara anpassad för arbetsuppgifterna

Motivering:
Strömsunds
kommun har mindre än 12 000 invånare.
Trots
detta är administrationen fortfarande för stor.

 

Åtgärd:
Rättvis Demokrati kommer att arbeta för att ta fram en plan för omorganisation

Cookies

 

 

Copyright©TimeReg Nordic
2015
 
Go to top