joomla visitor

Motivering:
Avgiften för hantering av hushållssoporsänks.      
Fritidshus
undantas helt från avgifter.

 

Åtgärd:
Minskade kostnader för administration och hantering efter omorganisation.

Motivering:
Många äldre saknar anhöriga som kan föra deras talan i högre instanser.
Därför anser RD att en Äldreombudsman skall tillsättas

 

Åtgärd:
Äldreombudsman tillsätts snarast möjligt.

Motivering:
Kommunchefen har på grund av för stor delegation tillskansat sig omfattande makt över den kommunala verksamheten.

Idag styrs verksamheten av tjänstemän som saknar förankring bland väljarna.
Detta har medfört att flera avdelningar inom kommunen fungerar otillfredsställande.
Rättvis Demokrati har som krav att Kommunchef och andra höga tjänstemän skall vara skrivna och betala skatt i kommunen.

 

Åtgärd:
Vid en omorganisation ersätts Kommunchefen av en Verksamhetschef

Motivering:
Svenskt Näringslivs rankinglista gällande företags
klimatet bland Sveriges 290 kommuner placerar Strömsund långt under riksgenomsnittet och Strömsund rankas 2013 på plats 231 och har därmed backat 51 placeringar sedan 2012. Sedan dess har en ny ranking genomförts och presenteras 15 september. Där har Strömsund backat ännu en placering till 232:dra plats av 290

Åtgärd:
Partierna måste tillsammans verka för att öka företagsamheten inom kommunen

Motivering:
Styrelse och Ledning för SUAB har misslyckats med att stärka samarbetet och utvecklingen av näringslivet, samt att minska arbetslösheten - inte minst för våra unga.
Styrelsen och ledningens
brist på kompetens inom företagandet har medfört att verksamheten varit starkt beroende av konsulter och rådgivare som av resultatet att döma hellre sett till den egna ekonomin än kommunens näringslivsutveckling  medfört att verksamheten varit starkt beroende av konsulter och rådgivare som av resultatet att döma hellre sett till den egna ekonomin än kommunens näringslivsutveckling 

 

Åtgärd:
SUAB avvecklas och verksamheten
flyttas till Framtids– och Utvecklingsförvaltningen som underställs
Kommunstyrelsen.  Då lyfts näringslivets frågor fram för att bli huvudfrågor även för
politikerna. Den operativa delen av näringslivsfrågorna handhas av
Kommunstyrelsen
 

Cookies

 

 

Copyright©TimeReg Nordic
2015
 
Go to top