joomla visitor

I ÖP onsdag 10 augusti får avgående kommunchefen i Strömsund breda ut sig. Enligt uppgift var man lättad i Ragunda när han fick gå därifrån. RD var mycket kritisk till att anställa densamme. Andersson har haft en delegation som vida överstiger vad som är brukligt. En alldeles för hög lön samt skattat och varit skriven i annan kommun. Många av de arbetsuppgifter som legat under hans ansvar har haltat. För att nämna några, personalansvar har utmynnat i hot och trakasserier, skolbråket är ett exempel, felaktiga uppsägningar, avsaknad av kompetens vad gäller bredbandsutbyggnad som resulterade i fem år där det inte hände särskilt mycket. Det slutade med att man anställde en bredbandssamordnare ur familjen.
Man tillät Andersson sitta längst bak vid kommunfullmäktige med en dator där han registrerade alla som gick upp i talarstolen, förmodligen alla icke socialdemokrater. Han gjorde om kommunalkontoret till ett Kumla i miniatyr med kodlås till kommunalråd och tjänstemän samt fiket. Han gick bakom ryggen på både kommunalråd och kommunstyrelsen och beviljade en fallskärm på en och en halv miljon till personalchefen som skattebetalarna fick stå för. Vi från RD krävde när detta uppdagades ett avskedande men civilkuraget hos de fyras gäng (kommunalråden + LO) saknades.

 

Göran Edman

Avsaknad av Empati

Ännu en gång visar Vänstern och Socialdemokraterna sitt rätta ansikte. För några månader sedan
gick man gemensamt ut med ekonomin på topp, 23 miljoner plus, alla verksamheter trots minus framställdes som fantastiska. För några veckor sedan vid Kommunstyrelsen drev man igenom en skattehöjning med 50 öre samt höjning av avgifter som gäller alla äldreboenden inom kommunen.
En höjning för fjärde gången sedan 2002. Senaste tillfället var 2013. Alliansen SD och RD gick emot höjningen och godkände istället alliansens budget som inte innehöll några höjningar samt reserverade vi oss mot den genomdrivna S-budgeten. Vi har problem med rekrytering av personal inom äldrevård förskolor och omsorg, mycket på grund av urusel hantering av personalfrågor och alla vet vi vilka som bär skulden för detta. Man har total majoritet, kör över alla och envar, prioriterar integration i första hand med pengar och projekt. Vi andra får hålla till godo med kaksmulorna.

Väljarna i Strömsunds kommun bör 2018 komma ihåg svikna vallöften som förstärkning inom vård, skola, förskola och omsorg. Det finns många fler exempel att räkna upp. Vi behöver förändrad styrning, glöm inte bort detta!

Göra Edman RD

 

Dags för flyktingstopp

Efter många år av dvala har äntligen kommunledningen i Strömsund vaknat. Man har upptäckt att invandringen kostar mera än man får i bidrag.

Jag har begärt fram kostnader en längre tid men har mötts med stängda dörrar. Gick ända upp till Justitieombudsmannen med resultat att ärendet inte togs upp.

RD tycker att det är skäligt att redovisa för väljarna. Vi tar emot för många, organisationen har inte kompetens att klara av integrationen på ett bra sätt.

De få gånger detta debatterats så har vissa kommunalråd uttalat sig att invånarna i byarna också kostar pengar, med den skillnaden att dessa betalar skatt och avgifter för kommunal service medan invandrarna från dag ett kostar skattepengar både från stat och kommun.

Dessutom har man tillämpat egna regler för dessa grupper och andra regler för oss som har bott länge i kommunen.

Alla incidenter som inträffat under åren som gått har man tystat ner med pressens och polisens hjälp.

Det är nu dags för flyktingstopp i hela Sverige. Kostnaderna har uppenbarligen tendenser att gå ut över flera verksamheter.

Neddragning av personal där den behöver förstärkas som exempel åldringsvården, skola, förskola och centralkök i hela kommunen. Listan kan göras lång.

Efter anmärkning från revisorerna som bekräftas av expertis är det dags att dra in svångremmen och debattera den uppkomna situationen med alla partier.

Göran Edman (RD)

ledamot KS, KF

                        20160528 114238
  Årets första marknad är Kopmannamarknaden på Vattudalstorget. Här ser vi längst bort i bild
Clas-Göran Sundqvist och Göran Edman som steker kolbullar. Närmast ser vi Håkan Engström som gärna tar emot en slant för de välsmakande bullarna.
Partiet hade engagerat Marias från Hammerdal som underhöll till en månghövdad publik. Nästa marknad där vi serverar Kolbullar är Fjällsjömarknan 2 juli. där underhåller
Ranco Antonios

Motivering:
Strömsunds kommun har tagit emot flera invandrare än andra jämförbara orter.
Så länge det inte finns utkomstmöjligheter för alla bör vi inte heller ta emot flera.

Åtgärd:
Ta hand om de som redan finns här och som vill anpassa sig i vårt samhälle och ge dem möjlighet att utvecklas i rätt riktning.

Cookies

 

 

Copyright©TimeReg Nordic
2015
 
Go to top