Ordförande


Vice  Ordförande
                                  

Sekreterare

GÃran Göran Edman

 

   

 

 

 Vakant

Tony Tony Olofsson
Ledamöter
images Claes Göran Sundqvist  Håkan Engström Håkan Engström  images Anders Brynteson
images Mona Bjurström DSCN1933 Mats Almer Hans Hans Blom
677265 366 250 kopiera 2 Karl Ivar Pettersson  images Kristina Andersson images   Siv Johansson
images Annika Sjödin images Christer Birgersson images  Bertil Blom
Valberedning
Kenneth Kenneth Sjödin Björn Lundin Björn Lundin images  Ronald Ragnvaldsson