joomla visitor
Varför finns Rättvis Demokrati?
Våra politiker har försatt oss kommuninnevånare
i en ytterligare försämrad situation.

Pengarna har använts till hopplösa projekt såsom resor
till Irkutsk och Bryssel (?), till konsulter och chefslöner

på bekostnad av bristande underhåll och försämrad
service och trygghet för såväl yngre som äldre.
Vill Du ändra på det - Rösta på RD
GÃran

Cookies

 

 

Copyright©TimeReg Nordic
2015
 
Go to top