joomla visitor
Varför finns Rättvis Demokrati?
Våra politiker har försatt oss kommuninnevånare i en
ytterligare försämrad situation.

Pengarna har använts till hopplösa projekt såsom resor
till Irkutsk och Bryssel (?), till konsulter och chefslöner

på bekostnad av bristande underhåll och försämrad
service och trygghet för såväl yngre som äldre.
GÃran

SUAB avvecklas

Tjänsten som kommunchef avvecklas                                

Företagsklimatet måste förbättras

Äldreombudsman tillsätts

Sänkta avgifter - ökar livskvalitén

Avgifter för sophantering sänks

Skolans verksamhet prioriteras

Minska antalet konsulter

Skolpsykolog tillsätts

Fritid och turism avvecklas

Ungdomsaktiviteter prioriteras

Skolans verksamhet prioriteras

Arbete för alla åldersgrupper

Anställningsformer

Vårdplats nära bostaden

Flera händer i vården och färre med administration

Vårdplats nära bostaden

Projekthysteri

Gratis trygghetslarm

Stoppa invandring


Tjänstemän anställda i kommunen skall bo och skatta i kommunen

Cookies

 

 

Copyright©TimeReg Nordic
2015
 
Go to top